Групи:

Учебна 2021/2022 г.

Първа група – деца от 3 до 4 години

Учители:   Елена Христова  – старши учител

                      Пламена Димитрова –  учител

Втора група – деца от 4 до 5 години

Учители:   Златка Димова  – старши учител

                      Катерина Алексиева –  учител

             Четвърта  „а“ група – деца от 6 до 7 години

               Учители:   Вероника Влашева – старши учител

                                   Николина Койнарска – старши учител

           Четвърта  „б“ (разновъзрастова) група – деца от 5 до 7 години

               Учители:   Румяна Неделчева – старши учител

                                     Димитрина Иванова – учител