Групи:

Учебна 2020/2021 г.

Първа група – деца от 3 до 4 години

Учители:   Златка Димова – старши учител

                      Катерина Алексиева –  учител

             Трета „а“ подготвителна група – деца от 5 до 6 години

               Учители:   Вероника Влашева – старши учител

                                   Николина Койнарска – старши учител

           Трета „б“ подготвителна разновъзрастова група – деца от 4 до 6 години

               Учители:   Румяна Неделчева – старши учител

                                     Димитрина Иванова – учител

           Четвърта подготвителна група  – деца от 5 до 6 години

             Учители:     Елена Христова – старши учител

                                    Пламена Димитрова – учител