Учебна година 2022 – 2023

Рубрика по безопасност на движението по пътищата

Годишен план – програма за безопасност на движението по пътищата за учебната 2022/2023 г.

ГРАФИЦИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ ПО ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ „БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА“ В ДГ № 6″КАМБАНКА“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 Г.

График на първа “А” група

График на първа “Б” група

График на втора група

График на трета група