Допълнителни дейности

В детската градина, освен задължително възпитание и обучение, съобразено с държавните образователни изисквания, се предлагат и следните допълнителни педагогически дейности за учебната 2019/2020 г.:

Народни танци:
треньор – Симеон Стефанов

Спортни танци:
треньор – Белислава Йолдова

Лечебно-изправителна гимнастика:
треньор – Дамян Тончев