За нас

ДГ № 6 Камбанка, град Стара Загора, е детско заведение за целодневна грижа за деца.

Финансирането на ДГ № 6 Камбанка, град Стара Загора, е общинско.

Директор на Детска градина № 6 Камбанка, Стара Загора, е г-жа Росица Стоянова.