За нас

ДГ № 6 Камбанка, Стара Загора е детско заведение за целодневна грижа за деца. Организацията на режима на децата е целодневна.

Финансирането на ДГ № 6 Камбанка, Стара Загора е общинско.

Директор на Детска градина № 6 Камбанка, Стара Загора е г-жа Росица Стоянова.