Обществен съвет

Процедура за създаване на обществен съвет към ДГ № 6 „Камбанка“, град Стара Загора

Състав:

Янко Цоклинов – председател

Румен Василев – финансиращ орган

Кристияна Довруева – член

Теодора Димитрова – член

Ваня Червенкова – член

Станимира Димитрова – финансиращ орган – заместник

Геновева Генчева – заместник

Теодора Стоянова – заместник