Обществен съвет

Процедура за създаване на обществен съвет към ДГ № 6 „Камбанка“, град Стара Загора

Състав:

Искра Колева – председател

Галина Краева – Ангелова – финансиращ орган

Лейля Стоянова – член

Мартина Иванова – член

Пламена Йочева – член

Станимира Димитрова – финансиращ орган – заместник

Мануела Касабова – заместник

Мария Янакиева – заместник

Деница Колева – заместник

Мария Тодорова – заместник