Обществен съвет

Процедура за създаване на обществен съвет към ДГ № 6 „Камбанка“, град Стара Загора