Седмично разпределение

Първа „а“ група

Първа „б“ група

Втора група

Трета група