„Галена Богданка“

През тази седмица децата от Четвърта група на ДГ № 6 „Камбанка“ зарадваха своите родители с тържество, което предизвикаха у всички добро настроение и положителна енергия.

Физкултурно-музикалният салон на детската градина се превърна в “селски мегдан“, на който прозвучаха народни песни и се извиха кръшни български хора.

Накипрените моми и момци пресъздадоха приказката „Галената Богданка“, като показаха, че развиват не само танцувалните, но и актьорските си умения.

Публикувано в Без категория. Постоянна връзка.