Учебна година 2023 – 2024

Рубрика по безопасност на движението по пътищата

Годишен план – програма за безопасност на движението по пътищата за учебната 2023/2024 г.

Заповед за определяне на постоянно действаща комисия по БДП за учебната 2023/2024 г.

ГРАФИЦИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ ПО ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ „БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА“ В ДГ № 6″КАМБАНКА“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/2024 Г.

График на втора “а” група

График на втора “б” група

График на трета група

График на четвърта група

Денят на полицая

Във връзка с „Деня на полицая“ – 08. ноември, децата от IV група участваха в изложба на тема „Пазителите на реда“. Творбите красиха фоайето на детската градина, а най- добре представилите се деца получиха грамоти от учителите си.

Световен ден за възпоменание за жертвите от ПТП

По повод 11. ноември – Световния ден за възпоменание за жертвите от ПТП, децата от II ”а” и II “б” групи участваха в беседа на тема: “ Внимание! Улица!” След това учителите и децата от двете групи пресъздадоха реална пътна обстановка, където децата показаха, че знаят кой къде трябва да се движи.

Помощниците на пътя – Пътните знаци

В няколко поредни ситуации децата от II “б” група се запознаха с помощниците на пътя – Пътните знаци. Те взеха участие в подвижни игри за спазване на правилата на пътя, апликираха светофар, изработиха основните пътни знаци, които поставиха на правилните места на табло, изобразяващо улично движение.