Учебна година 2023 – 2024

Рубрика по безопасност на движението по пътищата

Годишен план – програма за безопасност на движението по пътищата за учебната 2023/2024 г.

Заповед за определяне на постоянно действаща комисия по БДП за учебната 2023/2024 г.

ГРАФИЦИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ ПО ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ „БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА“ В ДГ № 6″КАМБАНКА“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/2024 Г.

График на втора „а“ група

График на втора „б“ група

График на трета група

График на четвърта група